nino 19 she nov.9

interests

fate
gundam
code geass
macross
imas (cg, ml,sm, and core)
tales of
mobage
older anime in general

favs

nanoha takamachi
hajime fujiwara
freyja wion
societte
sheryl nome
shuten douji
c.c
aoi kimi
utsutsu miya
shinku
konata izumi
tieria erde
soushi minashiro
athrun zala
hiyori tomoe
suzaku kururugi
gowther